Menu

Retningslinjer

Denne bildedatabasen tilhører Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett. Kondis er en medlemsorganisasjon med 14.668 medlemmer. Kondis retter seg mot mosjonister som driver med kondisjonsidrett som løping, langrenn, sykkel og multisport. Organisasjonen gir ut magasinet Kondis og eier nettstedet www.kondis.no. Kondis har 5,8 årsverk ansatt.

Bildene kan lastes ned høyoppløselige til følgende priser:

Profesjonelle aktører som presse, bedrifter, organisasjoner etc.: 500 kroner*

Medlemmer i Kondis: 50 kroner**

Ikke-medlemmer i Kondis: 100 kroner**

* Prisen gjelder for en gangs bruk. Hvis bildet er tenkt bruk som forside eller i reklame gjelder egne priser. Ta da kontakt med Kondis direkte.

** Ikke-kommersiell bruk. Kjøpet gir ikke adgang til å bruke bildete/bildene i aviser, blader på nettsider for disse i reklame etc.

Bildet blir tilgjengelig for nedlasting så snart betalingstransaksjonen har gått i orden.

Ved kommersiell bruk av bildene skal de merkes med fotografens navn og Kondis på denne måten:
Foto: Fotografens navn / Kondis

Personopplysninger
Kondis behandler persondata ifølge «Lov om personopplysninger». Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller li koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon
Når du handler hos Kondis blir betalingen behandlet av PayEx, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapets regelverk.

PayEx VISA MasterCard


Rutiner for retur av varer

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille bildet/bildene må du gi beskjed til Kondis så snart som mulig, og seinest innen 14 dager. Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Vi gjør oppmerksom på at du samtidig mister all rett til bruk av bildet/bildene.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved bildet/bildene, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Kondis skriftlig melding til e-post kondis@kondis.no eller per post om at du vil påberope deg mangelen. Kondis vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i «Lov om forbrukerkjøp» (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, gir du oss beskjed om dette enten per e-post eller i brev. Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Vi gjør oppmerksom på at du samtidig mister all rett til bruk av bildet/bildene.